Adriana Botez-Crainic
Home Profil Articole Conferinte Expozitii Eseuri radio Galerie foto ContactLadea

LADEA

Cartea de faţă este prezentarea monografică dedicată sculptorului Romulus Ladea, (1901-1970), artist din generaţia maeştrilor României secolului al XX-lea, proeminentă personalitate prin amploarea operei, dimensiunea filosofică a concepţiei şi aportul de profesor în învăţământul artistic modern românesc. Detalii »

  Renastere, Manierism, Baroc

RENAŞTERE, MANIERISM, BAROC. Istoria artelor plastice

Cartea de față este prezentarea revăzuta si completată  a textului cuprins in ediţiile trecute din 1997, 1999 si 2000 ale Istoriei artelor plastice, volumul II . Ilustraţia actualei ediţii  este in întregime color si constituie reproducerea selecţiei celor mai importante opere de arta dintre care un mare număr se datorează fotografiilor realizate de autoarea textului. Detalii »

Arta formei

ARTA FORMEI. Structuri spațiale în sculptura românească a secolului XX

Înainte de a fi expresie înaripată a spiritului, înainte de a deveni capodoperă, de a se consfinţi ca artă, sculptura este univers al formelor spaţiale. Grandoarea elanului eroic, a armoniei serene sau a înaltelor virtuţi morale devine inteligibilă cu ajutorul ştiinţei formei. Detalii »

  ISTORIA ARTELOR PLASTICE Volumul I

ISTORIA ARTELOR PLASTICE. Volumul I: Antichitatea. Evul Mediu

Volumul se referă la două mari epoci de cultură şi civilizaţie: Antichitatea şi Evul Mediu, epoci în cadrul cărora artele plastice au cunoscut o evoluţie originală şi de mare diversitate în teritoriile din jurul Mediteranei. Adresându-se cititorilor cu adevărat interesați să descopere vasta și magnifica lume a artei, autoarea dezvăluie semnificațiile complexe ale operei de artă, viața secretă a formelor plastice, spiritul formei, expresia conținutului artei. Detalii »

ISTORIA ARTELOR PLASTICE Volumul II

ISTORIA ARTELOR PLASTICE. Volumul II: Renașterea. Barocul

Istoria sufletului omenesc a trăit mereu, pe pământul Italiei, sentimental sărbătorii spiritului uman și al sărbătoririi talentului și geniului individului. Acesta este un aspect particular al culturii Prerenașterii și Renașterii italiene distinct ca esență față de cultura medievală a vremii. Detalii »

  ISTORIA ARTELOR PLASTICE Volumul III

ISTORIA ARTELOR PLASTICE. Volumul III: Clasicism. Rococo

Pe harta continentului european s-au cristalizat în anii secolului al XVII-lea puternice linii de forță stilistice, tendințe și orientări morfologice distincte ale căror orizont artistic și gust estetic au diferit de la o țară la alta, de la o națiune la alta și chiar de la un focar artistic la altul. Detalii »

ISTORIA ARTELOR PLASTICE Volumul IV

ISTORIA ARTELOR PLASTICE. Arta modernă și contemporană

În viața artistică a Parisului ultimului sfert al veacului al XIX-lea s-a produs o adevărată explozie. Experiența artistică acumulată în pictura europeană, în creația artiștilor din diferite școli și țări a atins pragul maturității îndeosebi în pictura franceză, manifestată ca forță motrice în aria înnoirilor limbajului plastic. Detalii »

  ARTA ROMANEASCA SI CONTEMPORANA

ARTA ROMÂNEASCĂ MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ

Modalităților plastice ale imaginii figurative li s-au adăugat, în deosebi în ultimele decenii, cele ale nonfigurativului picturii abstracte. De la viziunea suprarealistă sau naivă, până la pictura gestuală sau arta conceptuală și formulele de happening sau animate de fantezia instalațiilor pictorii au avut posibilitatea, integral liberă, de a comunica și exprima modul personal de gândire și de formulare plastică. Detalii »

ION POPESCU NEGRENI

ION POPESCU NEGRENI

Arta pictorului se situează, în mod firesc, alături de cea a personalitățile de neuitat care au dominat viața spirituală a capitalei în deceniile șase și șapte ale secolului al XX-lea. Regatul sensibilizării armoniilor coloristice, populat de nuanță, semiton, surdină, se deschide solarităților cromatice, sonorităților bogate prin juxtapunerea tonurilor pure ale culorilor primare și ale paletei acordurilor cu complementarele

  Valbudea

VALBUDEA

Reevaluarea concepției sculptorului în contextul generației sale și în raport cu acumulările artistice ale momentului istoric respectiv ar putea - într-o viitoare istorie a sculpturii românești - să-l situeze pe Ștefan Ionescu- Valbudea printre întemeietorii sculpturii moderne.

         
Home | Profil | Articole | Conferinte | Expozitii | Eseuri radio | Galerie foto | Contact
© 2024 Net-Art.ro