Adriana Botez-Crainic
Home Profil Articole Conferinte Expozitii Eseuri radio Galerie foto Contact

ARTA FORMEI. Structuri spațiale în sculptura românească a secolului XX

Cuprins

Plansa XXIV: Structuri zigzagate. Structuri forfecate.

Plansa XXXVI: Spaţial. Axialitate divergentă. Forfecarea spaţiului. Structura în elice. Torsiune pluriaxială divergentă

Contents [English]

 

Însemnări despre "Arta Formei"

(...) Categoric, Adriana BOTEZ-CRAINIC ne oferă o metodă personală de investigaţie - atât din perspectiva demersului interpretativ conţinut în cele peste 200 de pagini ale părţii de analiză şi în bogata ilustraţie adiacentă, cât şi prin selecţia de autori pe care ne-o propune spre validare. Capacitatea deosebită de a sintetiza actul creator reiese, cu pregnanţă, din parcurgerea subtitlurilor capitolelor V—XII. Faceţi, de curiozitate, proba concordanţei dintre personalitatea sculpturii analizate în fiecare capitol şi înscrisul indicat. După o lectură atentă a fiecărui capitol veţi ajunge la o concluzie pozitivă şi-mi veţi da dreptate. Da, doamna Adriana BOTEZ-CRAINIC îmbină la modul superlativ prestanţa teoretică cu percutanţa analitică, precizia „diagnosticului" de detaliu cu lirismul formulărilor concluzive.

Cornel Crăciun
(Tribuna Nr.30-31, 27 iulie-9 august 1995)

Hotărât lucru, cititorii interesaţi de probleme de estetică, de istorie şi teoria artei, sunt nişte privilegiaţi. Editura bucureşteană Orator, prin publicarea volumului Adrianei Botez Crainic, "Arta formei", oferă un pasionant spectacol de idei, aducând "în scenă" protagonişti de primă mărime ce au înrâurit, fiecare, în mod sensibil, fundamentele teoretice ale înţelegerii contemporane ale artei.
Abordarea de către Adriana Botez Crainic, din vasta arie a domeniului estetic şi extraestetic, a problemei limbajului formelor, elucidarea acestui limbaj şi a caracteristicilor lui principale, sunt un act de cutezanţă. El poate fi situat pe aceeaşi temerară dar sinuoasă linie istorică, a decodării scrisului cuneiform sau hieroglific, într-un sistem comprehensibil. (…)

Ionuț T. Anghelescu
(Tribuna N. 145 (377), 24 iulie 1993)

 

 

Home | Profil | Articole | Conferinte | Expozitii | Eseuri radio | Galerie foto | Contact
© 2024 Net-Art.ro